Év háza 2022 - Pályázati kiírás

FIGYELEM! A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022. MÁJUS 16. 16:00,

DE PÁLYÁZATOKAT 2022. MÁJUS 17-ÉN ÉJFÉLIG MÉG BEFOGADJUK!

Az „Év háza” pályázat Kuratóriuma (továbbiakban: Kiíró), a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara szakmai támogatásával 2022. évben országos, nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet két kategóriában:

 • megépült családi házak, kis társasházak építész tervezői részére
 • megépült középületek építész tervezői részére.

1. Az „Év háza 2022” díj célja

A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel a Bíráló Bizottság által színvonalasnak ítélt épületeket, a példamutató és követendő építészeti magatartást.
A Kiíró a kilencvenes évek elején megalapított, egy évtizeden keresztül változatlan formában, több kategóriában kiírt népszerű Díj újraértelmezését vállalta, ezzel az építészeti tevékenység legszélesebb spektrumának, a családi ház és a többlakásos lakóépületek, illetve a kategóriák bővítésével 2018-tól középületek szakmai szempontok alapján értékelt elismerése kíván lenni. Az alapítói szándékokat folytatva, a Díjat felkaroló és jogait átvevő magánszemélyek és a Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) kezdeményezésére kelt ismét életre a szakmai és civil építészeti szándékokat integrálni képes elismerés. 2010-ben a mozgalomhoz csatlakozott a Magyar Építész Kamara (MÉK). 2013 óta az „Év háza” pályázat több aktivitását a Magyar Művészeti Akadémia támogatása kísérte.

2. A részvétel feltételei 

Pályázni lehet bármely Magyarországon az elmúlt két évben, azaz a 2020. január 1. és 2022. május 16. között megvalósult új épülettel, bővítéssel, ill. felújítással az alábbi kategóriákban:

 • Családi ház vagy  maximum 4 lakásos lakóépület vagy nyaralóépület,
 • Középülettel, amely kereskedelmi-, oktatási-, adminisztratív- (iroda), egészségügyi-, szállásjellegű-, ill. kulturális funkciójú.

A kiírás szerint megépültnek tekintjük azokat az épületeket, amelyek tehát 2020. január 1. és 2022. május 16. között kapták meg a használatba vételi engedélyt/ határozatot. A használatba vételi jogerőre emelkedés nem szükséges.

3. Nevezési feltételek

3.1. Pályázati nevezési díj

Az Év háza pályázat nevezési díja: bruttó 10.000 Ft / nevezés

Kérjük, a nevezési díjat (10 000 Ft/pályamű (7 874 Ft + Áfa) a Build-Communication Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401093-50514853-48531000 bankszámlaszámra legkésőbb 2022. május 16-ig átutalni, s a közlemény rovatban az alábbiakat feltüntetni szíveskedjen: - Év háza pályázat 2022, pályázó neve, pályamű címe.

A pályázati adatlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat. A pályázó garantálja, hogy a megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak. A pályázati adatlap elküldése a nevezési díj elfogadását jelenti, így az megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséggel jár.

A sikeresen benyújtott pályázati adatlapokról a rendszer automatikus visszaigazoló üzenetet küld a megadott e-mail címre. Ezt követően a szervező Build-Communication Kft. pályázatért felelős munkatársa felveszi a kapcsolatot a pályázóval az esetleges hiánypótlásokkal kapcsolatosan, valamint kiküldik az elektronikus díjbekérő számlát. A pályázat a nevezési díj beérkezésével válik teljes jogúvá. Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg 8 munkanapon belül, úgy az adott pályázat érvénytelenítésre kerül, melyről a szervező levélben értesíti a pályázót.
A pályázati nevezési díj összege nem visszatéríthető.
Az egész estét, vacsorával egybekötött díjátadó ünnepségen minden pályaműhöz kapcsolódóan minimum 2 fő tervező jogosult részt venni, helyezéstől függetlenül.

3.2. A pályázaton történő részvételhez, magánberuházás esetén az építtető hozzájárulása szükséges.
3.3. Az „Év háza 2022” pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) (építész tervező(k)) indulhat(nak), aki(k) a pályázat tárgyát képező épület tervezését saját nevével/nevükkel jegyzi(k), és tervezéséhez érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezett/rendelkeztek az épület engedélyezésekor, és a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k).
3.4. A pályázó a pályázat beadásakor nyilatkozik, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn és ellene szakmai etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik.
3.5. Amennyiben pályázat tárgyát képező épület tervezésében építész társtervezők is részt vettek azok nyilatkozatai is szükségesek a pályázat beadásához.

4. Kizáró okok

Kizáró ok áll fenn azzal a pályázóval szemben, 

 • aki a Bíráló Bizottság meghirdetett bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, egy éven belül közös tervpályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársa vagy munkatársa volt.
 • aki tag vagy vezető tisztségviselő azon gazdasági társaságnál, ahol a Bíráló Bizottság tagja, illetve ezek hozzátartozója tag vagy vezető tisztségviselő.
 • aki a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett. 
 • aki olyan épületet nevez, amely nem 2020. január 1. és 2022. május 16. között kapott használatba vételi engedélyt.

5. Az „Év háza 2022” Bíráló Bizottsága

Elnök:

 • Noll Tamás, Ybl Miklós-díjas építész, a Magyar Építész Kamara egykori elnöke

Társelnökök

 • Dévényi Sándor, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
 • Krizsán András DLA, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke,
 • Dr. Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke,
 • Szoják Balázs, az „Év háza” díj kurátora,

Tagok

 • Tóth Balázs, az ÉMI Nonprofit Kft. szakértője,
 • Dr. Tóth Elek DLA, címzetes egyetemi tanár, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

2021-ben Ybl Miklós-díjjal kitüntetett építészek: 

 • Erhardt Gábor
 • Erő Zoltán
 • Fernezelyi Gergely DLA 
 • Lente András
 • Szőke László

A Kiíró fenntartja a jogát, hogy a Bíráló Bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

6. A pályázati díjak, elismerések

A pályázati díjak, elismerések listája frissítés alatt!

6.1. Az „Év háza 2022” fődíjának összege kategóriánként 600.000 Ft.
6.2. A Kiíró a Fődíj mellett külön elismeréseket adhat a Bíráló Bizottság döntése alapján.
Ilyenek a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége különdíjai. 2021-ben az Év háza pályázat főtámogató a Leier Hungária Kft. volt, a pályázat kategóriáinak főtámogatói a Hella Árnyékolástechnika Kft., és a Prefa Hungária Kft volt. További támogatói a Meva Zsalurendszerek Zrt.és a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. is különdíjakat ajánlott fel.

 • Leier Hungária Kft. – különdíj
 • Hella Árnyékolástechnika Kft. - Középület kategória – különdíj
 • Prefa Hungária Kft. – Családi ház, kis társasház kategória különdíj
 • Meva Zsalurendszerek Zrt. – Középület kategória - különdíj
 • Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. – Családi ház, kis társasház kategória különdíj

A 6.2. pontban felsorolt díjakat minden esetben a Bíráló Bizottság ítéli oda a pályázóknak.

6.3.Ezen díjakon felül mindkét kategóriában hiretünk közönségszavazást is.

 • Internorm Ablak Kft. - Középület kategória - közönségdíj
 • OTP Ingatlanpont Kft. és OTP Pénzügyi Pont Zrt. - Családi ház, kis társasház kategória - közönségdíj

6.4. A Kiíró fenntartja a lehetőséget a beérkezett pályázati anyagok alapján a díjak és elismerések megosztásának, és díjazásának módosítására.
6.5. A díjazásban nem részesült pályázatokat a Bíráló Bizottság nem őrzi meg.
6.6. A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheit adóterheket a kiíró átvállalja, és az adóhatóság felé teljesíti.

7. A Pályázati anyag összeállítása

A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és az alábbi nyilatkozatok és engedély-másolatbenyújtása.
7.1. A pályázati anyag
A pályázati anyagot elektronikusan, a PÁLYÁZAT BEADÁSA weboldalon kell benyújtani.
7.1.1. A pályázati anyag követelményei
Az építési engedélyezési/bejelentési dokumentációval azonos részletességű és léptékű tervek (tervlapok pdf. formátumban). Az épület címét is tartalmazó, egyértelmű névvel könyvtárba rendezett, egyértelműen és beazonosíthatóan elnevezett file-ok megadása szükséges.

 • Helyszínrajz
 • Alaprajzok
 • 2 db metszet
 • Összes homlokzat
 • Műszaki leírás
 • 50 m2 hasznos alapterület felett
  energetikai számítás, vagy
 • 2012. január 1-jét követően kapott használatbavételi engedély esetén az energia tanúsítvány, valamint
  min. 10 db színes fénykép (min 300 dpi)

Kérjük, hogy a fájlokat óriásfájl-küldő szolgáltatás (WeTransfer, Mammutmail) segítségével a következő címre küldjék, Szelei Annamária, pályázatokért felelős munkatárs részére: palyazat@buildmarketing.hu

7.2. Nyilatkozatok, engedélyek

 • Online jelentkezési adatlap
 • Online részvételi és szerzői jogi nyilatkozat
 • Építtetői nyilatkozat (letölthető a Pályázat beadása oldalról)
 • Használatbavételi engedély, ennek hiányában csatolni kell a pályázó építész nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az épület az építészeti tervek alapján valósult meg. (A használatbavételi engedély jogerőssége nem feltétel.)

Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.

8. Határidők, dátumok

A pályaművek beadási időszaka várhatóan: 2022. február 3-tól - 2022. május 16-án 16:00-ig
Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2022. szeptember 30. 19:00, Symbol Budapest
Az egész estét, vacsorával egybekötött díjátadó ünnepségen minden pályaműhöz kapcsolódóan minimum 2 fő tervező jogosult részt venni, helyezéstől függetlenül.

9. Az „Év háza 2022” értékelésének folyamata és eredményhirdetés

A Bíráló Bizottság élhet azzal a lehetőséggel, hogy az általa kiválasztott házakat élőben megtekintse, ezért is szükséges az Építtető beleegyező nyilatkozata.

Az „Év háza 2022” pályázat díjazottjainak személye az eredményhirdetés keretében kerül először nyilvánosságra.
Az eredményhirdetés pontos időpontjáról és helyszínéről bővebb információ a www.evhaza.hu weboldalon lesz elérhető.

10. A pályázati díjak átvétele

Amennyiben egy pályázati anyagban több jogosult is szerepel, a jelen kiírás szerinti Jelentkezési adatlapon pályázóként megadott természetes személy lesz jogosult a pályázati díj átvételére. A jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat maguk kötelesek rendezni.
Az eredményhirdetést követően a díjak átvételének módjáról a kiíró a pályázat nyerteseit az általuk a benyújtandó jelentkezési adatlapon megadott címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese az általa megadott címen nem értesíthető, és a pályázati díjat az értesítés első megkísérlésétől számított 1 hónapon belül nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. A kitűzött díjjal ebben az esetben a Kiíró belátása szerint rendelkezik.

11. Szerzői jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések

A pályázat benyújtásával a pályázó automatikusan hozzájárul, hogy a beadott pályaművekről készült fényképeket díjazástól függetlenül az Év háza pályázat és annak támogatói az építész (valamint kérés esetén a fotós) nevének feltüntetésével referenciaként használhassák.
A Kiíró annak érdekében, hogy a pályázati anyagokat a deklarált célokra korlátozás mentesen felhasználhassa, a jelen kiírás mellékleteinek mind tartalmi, mind formai szempontból történő megfelelő kitöltését és aláírását a pályázaton való részvétel feltételévé teszi.
A pályázók a pályázaton való részvételükkel nyilatkoznak, hogy a jelen kiírás szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, különösen nem sérti. Ezzel kapcsolatban minden jogkövetkezményt a pályázók viselnek.

A pályázáshoz sok sikert kíván az „Év háza 2022” Bíráló Bizottsága.

További információ

Build-Communication Kft.
Szelei Annamária, pályázatokért felelős munkatárs

Tel: (23) 611-028
Mobil: +36 30 688 2074

Pályázati e-mail: palyazat@buildmarketing.hu
Kontakt e-mail: szelei.annamaria @buildmarketing.hu 

Prefa
Image
Image