Kiírás 2019

„ÉV HÁZA 2019”

Részletes pályázati kiírás

Az „Év háza” pályázat Kuratóriuma (továbbiakban: Kiíró),a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara szakmai támogatásával 2019. évben országos, nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet két kategóriában:

megépült lakóépületek építész tervezői részére
megépület középületek építész tervezői részére.

1. Az „Év háza 2019” díj célja
A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel a Bíráló Bizottság által színvonalasnak ítélt épületeket, a példamutató és követendő építészeti magatartást.

A Kiíró a kilencvenes évek elején megalapított, egy évtizeden keresztül változatlan formában, több kategóriában kiírt népszerű Díj újraértelmezését vállalta, ezzel az építészeti tevékenység legszélesebb spektrumának, a családi ház és a többlakásos lakóépületek szakmai szempontok alapján értékelt elismerése kíván lenni. Az alapítói szándékokat folytatva, a Díjat felkaroló és jogait átvevő magánszemélyek és a Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) kezdeményezésére kelt ismét életre a szakmai és civil építészeti szándékokat integrálni képes elismerés. 2010-ben a mozgalomhoz csatlakozott a Magyar Építész Kamara (MÉK) és az Építéstudományi Egyesület (ÉTE), ezzel az Építész Szervezetek Testülete (ÉSZT) legjelentősebb, építészeket tömörítő szövetségei egységesen álltak a Díj mögé.2013-ban az „Év háza” pályázat és díj mellé állt a Magyar Művészeti Akadémia.

2. A részvétel feltételei
2.1. Pályázni lehet bármely Magyarországon megvalósult új épülettel, bővítéssel, ill. felújítással az alábbi kategóriákban:

Lakóépület: Maximum 4 lakásos lakóépület vagy nyaralóépület
Középület: Kereskedelmi-, oktatási-, adminisztratív- (iroda), egészségügyi-, szállásjellegű-, ill. kulturális épület

2.2. A pályázaton történő részvételhez, magánberuházás esetén az építtető hozzájárulása szükséges.
2.3. Az „Év háza 2019” pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) (építész tervező(k)) indulhat(nak), aki(k) a pályázat tárgyát képező épület tervezését saját nevével/nevükkel jegyzi(k), és tervezéséhez érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezett/rendelkeztek az épület engedélyezésekor, és a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k).
2.4. A pályázó a pályázat beadásakor nyilatkozik, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn és ellene szakmai etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik.
2.5. Amennyiben pályázat tárgyát képező épület tervezésében építész társtervezők is részt vettek azok nyilatkozatai is szükségesek a pályázat beadásához.

3. Kizáró okok
Kizáró ok áll fenn azzal a pályázóval szemben, aki a Bíráló Bizottság meghirdetett bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, egy éven belül közös tervpályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársa vagy munkatársa volt.

Nem lehet pályázó olyan személy, aki tag vagy vezető tisztségviselő azon gazdasági társaságnál, ahol a Bíráló Bizottság tagja, illetve ezek hozzátartozója tag vagy vezető tisztségviselő. Nem lehet pályázó az a személy, aki a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett.

4. Az „Év háza 2019”Bíráló Bizottsága

Elnök:
Dévényi Sándor a Magyar Művészeti Akadémia tagja

Társelnökök
Krizsán András DLA a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke,
Dr. Hajnóczi Péter a Magyar Építész Kamara elnöke,
Szoják Balázs az „Év háza” díj kurátora,

Tagok
Tóth Balázs, az ÉMI Nonprofit Kft. szakértője,
Dr. Tóth Elek DLA, címzetes egyetemi tanár, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
2018-ban Ybl Miklós-díjjal kitüntetett építészek: Callmeyer László, Anthony Gall, Szabó Levente DLA, Vasáros Zsolt, Zakariás Attila

A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a Bíráló Bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

5. A pályázati díjak, elismerések
5.1. Az „Év háza 2019” fődíjának összege kategóriánként 500.000 Ft.
5.2. A Kiíró a Fődíj mellett külön elismeréseket adhat a Bíráló Bizottság döntése alapján.
Ilyenek a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége különdíjai. 2019-ben az Év háza pályázat kategóriáinak főtámogatói a Hella Árnyékolástechnika Kft. és a Xella Magyarország Kft., illetve a kategóriák további támogatói, és a Meva Zsalurendszerek Zrt. is különdíjakat ajánlott fel:

– Hella Árnyékolástechnika Kft. Középület kategória – főtámogatói különdíj
– Xella Magyarország Kft.„Zöld ház-energiahatékonyság”, Családi ház, lakóépület kategória – főtámogatói különdíj
– Meva Zsalurendszerek Zrt. – Középület kategória különdíj

5.3. A Kiíró fenntartja a lehetőséget a beérkezett anyagok alapján a díjak és elismerések megosztásának, és díjazásának módosítására.
5.4. A díjazásban nem részesült pályázatokat a Bíráló Bizottság nem őrzi meg.
5.5. A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheit a kiíró átvállalja, és az adóhatóság felé teljesíti.

6. A Pályázati anyag összeállítása
A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és az alábbi nyilatkozatok és engedély-másolatbenyújtása.

6.1. A pályázati anyag
A pályázati anyagot elektronikusan, a PÁLYÁZAT BEADÁSA weboldalon kell benyújtani.

6.1.1. A pályázati anyag követelményei
Az építési engedélyezési dokumentációval azonos részletességű és léptékű tervek (tervlapok pdf formátumban). Az épület címét is tartalmazó, egyértelmű névvel könyvtárba rendezett, egyértelműen és beazonosíthatóan elnevezett file-ok megadása szükséges.

Helyszínrajz
Alaprajzok
2 db metszet
Összes homlokzat
Műszaki leírás
50 m2 hasznos alapterület felett
energetikai számítás, vagy
2012. január 1-jét követően kapott használatbavételi engedély esetén az energia tanúsítvány, valamint
min. 10 db színes fénykép (min 300 dpi)

Kérjük, hogy a fájlokat óriásfájl-küldő szolgáltatás (WeTransfer, Mammutmail) segítségével a következő címre küldjék, Gyurcsik Fanni, pályázatért felelős munkatárs részére: palyazat@buildmarketing.hu 


6.2. Nyilatkozatok, engedélyek

Online jelentkezési adatlap
Online részvételi és szerzői jogi nyilatkozat
Építtetői nyilatkozat (letölthető)
Használatbavételi engedély,ennek hiányában csatolni kell a pályázó építész nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az épület az építészeti tervek alapján valósult meg. (A használatbavételi engedély jogerőssége nem feltétel.)
Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.

7. Határidők, dátumok
A pályaművek beadása: 2019. június 14. 16:00
Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2019. október 4. 

8. Az „Év háza 2019” értékelésének folyamata és eredményhirdetés
A Bíráló Bizottság élhet azzal a lehetőséggel, hogy az általa kiválasztott házakat élőben megtekintse, ezért is szükséges az Építtető beleegyező nyilatkozata.

Az „Év háza 2019” pályázat díjazottjainak személye az eredményhirdetés keretében kerül először nyilvánosságra.

Az eredményhirdetés pontos időpontjáról és helyszínéről bővebb információ a www.evhaza.hu weboldalon lesz elérhető.

9. A pályázati díjak átvétele
Amennyiben egy pályázati anyagban több jogosult is szerepel, a jelen kiírás szerinti Jelentkezési adatlapon pályázóként megadott természetes személy lesz jogosult a pályázati díj átvételére. A jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat maguk kötelesek rendezni.
Az eredményhirdetést követően a díjak átvételének módjáról a kiíró a pályázat nyerteseit az általuk a benyújtandó jelentkezési adatlapon megadott címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese az általa megadott címen nem értesíthető, és a pályázati díjat az értesítés első megkísérlésétől számított 1 hónapon belül nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. A kitűzött díjjal ebben az esetben a Kiíró belátása szerint rendelkezik.

10. Szerzői jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések
A pályázat benyújtásával a pályázó automatikusan hozzájárul, hogy a beadott pályaművekről készült fényképeket díjazástól függetlenül az Év háza pályázat és annak támogatói az építész (valamint kérés esetén a fotós) nevének feltüntetésével referenciaként használhassák.
A Kiíró annak érdekében, hogy a pályázati anyagokat a deklarált célokra korlátozás mentesen felhasználhassa, a jelen kiírás mellékleteinek mind tartalmi, mind formai szempontból történő megfelelő kitöltését és aláírását a pályázaton való részvétel feltételévé teszi.

A pályázók a pályázaton való részvételükkel nyilatkoznak, hogy a jelen kiírás szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, különösen nem sérti. Ezzel kapcsolatban minden jogkövetkezményt a pályázók viselnek.

A pályázáshoz sok sikert kíván az „Év háza 2019” Bíráló Bizottsága.

További információ
Build-Communication Kft.
Gyurcsik Fanni, pályázatért felelős munkatárs
Tel: (23) 611-028
Email: gyurcsik.fanni@buildmarketing.hu

banners cool glass 300x250 epiteszforum

Prefa