Pályázati anyag

Az építési engedélyezési dokumentációval azonos részletességű és léptékű tervek (tervlapok pdf formátumban). Az épület címét is tartalmazó, egyértelmű névvel könyvtárba rendezett, egyértelműen és beazonosíthatóan elnevezett file-ok megadása szükséges.

- Helyszínrajz
- Alaprajzok
- 2 db metszet
- Összes homlokzat
- Műszaki leírás
- 50 m2 hasznos alapterület felett
- energetikai számítás, vagy 2012. január 1-jét követően kapott használatbavételi engedély esetén az energia tanúsítvány, valamint min. 10 db színes fénykép (min 300 dpi)
- Jelentkezési adatlap
- Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat
- Építtetői nyilatkozat
- Használatbavételi engedély, ennek hiányában csatolni kell a pályázó építész nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az épület az építészeti tervek alapján valósult meg. (A használatbavételi engedély jogerőssége nem feltétel.)

Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat


Társszerzők


Mellékletek
1. sz. melléklet: Jelentkezési adatlap
2. sz. melléklet: Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat
3. sz. melléklet: Építtetői nyilatkozat