Év háza 2017

Részletes pályázati kiírás

Az „Év háza” pályázat Kuratóriuma (továbbiakban: Kiíró), a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara szakmai támogatásával 2017. évben országos, nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet megépült lakóépületek építész tervezői részére, valamint e Pályázat segítségével keresi a Visegrádi Négyek Családi házai utazó kiállítás magyar résztvevőit az alábbiak szerint:

1. Az „Év háza 2017” díj célja
A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel a Bíráló Bizottság által színvonalasnak ítélt épületeket, a példamutató és követendő építészeti magatartást. Emellett a Pályázat a Visegrádi Négyek Családi Házai kiállítás-sorozathoz való csatlakozásával a kiválasztott épületeknek és tervezőiknek lehetőségük nyílik nemzetközi porondon is megmérettetni magukat. A 2017-ben immár kilencedik alkalommal meghirdetett V4-ek Családi Házai kiállítás célja minden évben górcső alá venni a négy ország családi ház építészetét, melynek magyar szereplőit elsősorban az „Év háza” díjra beérkezett pályázatokból választja ki a Bíráló Bizottság.

A Kiíró a kilencvenes évek elején megalapított, egy évtizeden keresztül változatlan formában, több kategóriában kiírt népszerű Díj újraértelmezését vállalta, ezzel az építészeti tevékenység legszélesebb spektrumának, a családi ház és a többlakásos lakóépületek szakmai szempontok alapján értékelt elismerése kíván lenni. Az alapítói szándékokat folytatva, a Díjat felkaroló és jogait átvevő magánszemélyek és a Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) kezdeményezésére kelt ismét életre a szakmai és civil építészeti szándékokat integrálni képes elismerés. 2010-ben a mozgalomhoz csatlakozott a Magyar Építész Kamara (MÉK) és az Építéstudományi Egyesület (ÉTE), ezzel az Építész Szervezetek Testülete (ÉSZT) legjelentősebb, építészeket tömörítő szövetségei egységesen álltak a Díj mögé. 2013-ban az „Év háza” pályázat és díj mellé állt a Magyar Művészeti Akadémia. 2015-től már a Városfejlesztő Társaságok Országok Szövetsége is támogatja az „Év Háza” pályázatot.

 2. A részvétel feltételei
2.1. Pályázni lehet bármely Magyarországon megvalósult maximum 4 lakásos lakóépülettel, lakóépület bővítéssel, felújítással vagy nyaralóépülettel.
2.2. A pályázaton történő részvételhez az építtető hozzájárulása szükséges.
2.3. Az „Év háza 2017” pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) (építész tervező(k)) indulhat(nak), aki(k) a pályázat tárgyát képező épület tervezését saját nevével/nevükkel jegyzi(k), és tervezéséhez érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezett/rendelkeztek az épület engedélyezésekor, és a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k).
Kérjük az erre kijelölt sorban azon tervezők neveinek felsorolását, akik nevét a Díj elnyerése esetén, mint a nyertes épület tervezőit kérik felsorolni.
2.4. A pályázó nyilatkozik, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn és ellene szakmai etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik.
2.5. Amennyiben pályázat tárgyát képező épület tervezésében építész társtervezők is részt vettek azok nyilatkozatai is szükségesek a pályázat beadásához.

3. Kizáró okok
Kizáró ok áll fenn azzal a pályázóval szemben, aki a Bíráló Bizottság meghirdetett bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, egy éven belül közös tervpályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársa vagy munkatársa volt.

Nem lehet pályázó olyan személy, aki tag vagy vezető tisztségviselő azon gazdasági társaságnál, ahol a Bíráló Bizottság tagja, illetve ezek hozzátartozója tag vagy vezető tisztségviselő. Nem lehet pályázó az a személy, aki a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett

4. Az „Év háza 2017” Bíráló Bizottsága
Elnök:
Dévényi Sándor      a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke

Társelnökök
Krizsán András DLA a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke,
Dr. Hajnóczi Péter     a Magyar Építész Kamara elnöke,
Szoják Balázs             az „Év háza” díj kurátora,

Tagok
Tóth Balázs, építész, az ÉMI Nonprofit Kft. szakértője,
Dr. Tóth Elek, a BME Magasépítési Tanszék ny. egyetemi docense,
2016-ban Ybl Miklós-díjjal kitüntetett építészek: Lantay Attila, Székesfehérvár főépítésze és Viszlai József, Miskolc korábbi főépítésze

A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a Bíráló Bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

5. A pályázati díjak, elismerések
5.1. Az „Év háza 2017” fődíjának összege 500.000 Ft.
5.2. A Kiíró a Fődíj mellett külön elismeréseket adhat a Bíráló Bizottság döntése alapján.

Ilyenek a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége különdíjai. 2017-ben a zsűri különdíját az Év háza pályázat főtámogatója, a Baumit ajánlotta fel.

További különdíjak felajánlói:
– az Internorm Ablak Kft. különdíja
– a Xella Magyarország Kft. „Környezetbarát ház” különdíja
– a Hella ÁNR Árnyékolástechnika Kft. “Esztétika” különdíja

5.3. A Díjat az építész kapja. Az elismerésben részesültek a Magyar Építész Kamara által meghatározott kreditpontot kapnak. Az elismert épületek automatikusan a Magyar Építőművészek Szövetsége által szervezett Visegrádi Négyek Családi házai 2017. évi vándorkiállítás magyar képviselőivé válnak.
5.4. A Kiíró fenntartja a lehetőséget a beérkezett anyagok alapján a díjak és elismerések megosztásának, és díjazásának módosítására.
5.5. A díjazásban nem részesült pályázatokat a Bíráló Bizottság nem őrzi meg.
5.6. A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheit a kiíró átvállalja, és az adóhatóság felé teljesíti.

6. A Pályázati anyag összeállítása
A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és az alábbi nyilatkozatok és engedély-másolat benyújtása.
6.1. A pályázati anyag
A pályázati anyagot a www.evhaza.hu weboldalon található “Pályázat beadása” menüpontban kell benyújtani.

6.1.1. A pályázati anyag követelményei
Az építési engedélyezési dokumentációval azonos részletességű és léptékű tervek (tervlapok pdf formátumban). Az épület címét is tartalmazó, egyértelmű névvel könyvtárba rendezett, egyértelműen és beazonosíthatóan elnevezett file-ok megadása szükséges.

 • Helyszínrajz
 • Alaprajzok
 • 2 db metszet
 • Összes homlokzat
 • Műszaki leírás
 • 50 m2 hasznos alapterület felett
  • energetikai számítás, vagy
  • 2012. január 1-jét követően kapott használatbavételi engedély esetén az energia tanúsítvány, valamint
 • min. 10 db színes fénykép (min 300 dpi)

6.2. Nyilatkozatok, engedélyek

 • Jelentkezési adatlap
 • Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat
 • Építtetői nyilatkozat
 • Használatbavételi engedély, ennek hiányában csatolni kell a pályázó építész nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az épület az építészeti tervek alapján valósult meg. (A használatbavételi engedély jogerőssége nem feltétel.)

A nyilatkozatokat a www.evhaza.hu weboldalon található “Pályázat beadása” menüpontban kell benyújtani.

Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.
A pályázati anyagnál kérjük megadni „Év háza 2017”.

7. A Pályázat benyújtása

 • A pályázat benyújtható a www.evhaza.hu weboldalon található “Pályázat beadása” menüpontban.

A beadási, illetve postára adási határidő után érkező, hiányos, vagy a kiírásnak meg nem felelő pályázatot a Bíráló Bizottság nem bírálja el.

8. Határidők, dátumok
A pályaművek beadása:                                      2017. május 10. 15:00
Eredményhirdetés és díjkiosztás:                        2017. október 2. az Építészet Világnapján

9. Az „Év háza 2017” értékelésének folyamata és eredményhirdetés
A Bíráló Bizottság élhet azzal a lehetőséggel, hogy az általa kiválasztott házakat élőben megtekintse, ezért is szükséges az Építtető beleegyező nyilatkozata
Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztó ünnepség időpontja: 2017. október 2.
Az „Év háza 2017” pályázat díjazottjainak személye az eredményhirdetés keretében kerül először nyilvánosságra.

Az eredményhirdetés pontos időpontjáról és helyszínéről bővebb információ a www.evhaza.hu weboldalon lesz elérhető.

10. A pályázati díjak átvétele
Amennyiben egy pályázati anyagban több jogosult is szerepel, a jelen kiírás szerinti Jelentkezési adatlapon pályázóként megadott természetes személy lesz jogosult a pályázati díj átvételére. A jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat maguk kötelesek rendezni.
Az eredményhirdetést követően a díjak átvételének módjáról a kiíró a pályázat nyerteseit az általuk a benyújtandó jelentkezési adatlapon megadott címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese az általa megadott címen nem értesíthető, és a pályázati díjat az értesítés első megkísérlésétől számított 1 hónapon belül nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. A kitűzött díjjal ebben az esetben a Kiíró belátása szerint rendelkezik.

11. Szerzői jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések
A pályázat benyújtásával a pályázó automatikusan hozzájárul, hogy a beadott pályaművekről készült fényképeket díjazástól függetlenül az Év háza pályázat és annak támogatói az építész (valamint kérés esetén a fotós) nevének feltüntetésével referenciaként használhassák.
A Kiíró annak érdekében, hogy a pályázati anyagokat a deklarált célokra korlátozás mentesen felhasználhassa, a jelen kiírás mellékleteinek mind tartalmi, mind formai szempontból történő megfelelő kitöltését és aláírását a pályázaton való részvétel feltételévé teszi.

A pályázók a pályázaton való részvételükkel nyilatkoznak, hogy a jelen kiírás szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, különösen nem sérti. Ezzel kapcsolatban minden jogkövetkezményt a pályázók viselnek.

A pályázáshoz sok sikert kíván az „Év háza 2017” Bíráló Bizottsága.

További információ
Build-Communication Kft.

Gyurcsik Fanni – Pályázatért felelős munkatárs
Tel: (23) 611-028 Fax: (23) 611-029
Email: palyazat@buildmarketing.hu 
www.buildrendezvenyek.hu

Mellékletek
1. sz. melléklet: Jelentkezési adatlap
2. sz. melléklet: Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat
3. sz. melléklet: Építtetői nyilatkozat

Védnökök
Magyar Művészeti Akadémia, MÉSZ, MÉK,
Városfejlesztő Társaságok Országos Egyesület

A pályázat támogatói: